Обучението за шофьорска книжка в  автошкола

Обучението за шофьорска

Обучението за шофьорска книжка в  автошкола. Например, ако поради работа можете да отделите само 3 часа за учене 2 пъти седмично, изучаването на теория ще отнеме повече време, отколкото с 3, 4, дори 5 часа.

Обучението за шофьорска книжка в  автошкола

По този начин, в зависимост от плътността на графика за обучение, ще отнеме от 2,5 до 5 месеца, за да овладеете теорията на шофирането.

Пакет от необходими документи за прием в автошкола за шофьорски курс

Предпоставка за получаване на правоспособност за управление на моторно превозно средство е успешното полагане на вътрешни изпити в края на курса на обучение в автошколата.

Независимо от вида и категорията на шофьорската книжка, преди началото на часовете те събират основен пакет документи. Сключват споразумение за предоставяне на образователни услуги.

Ще имате нужда да подготвите за започване на шофьорски курс в автошкола следните документи:

  1. Лична карта (за чужденци – документ за временно пребиваване и потвърждение за временна регистрация на територията на републиката ни);
  2. Медицинско свидетелство по съответния образец
  3. Снимки с размери 3х4 мм;

За информация:

Всъщност е ще Ви е необходимо медицинско свидетелство за допускане до уроци по шофиране в автошколата, така че можете да направите медицински преглед и след началото на обучението.

Доста често автошколите предоставят тази услуга на своите клиенти, като сключват споразумение с медицински институции. Не Ви лишава от правото да се подложите на медицински преглед сами. При избора на автошкола за преминаване на курс за обучение теория и практика на шофирането незабавно проверете при мениджърите какви условия имат за да се включите и какви допълнителни услуги предоставяавтошколата.

В условията на принудителна самоизолация поради заплахата от разпространение на коронавирусна инфекция. В автошколите се въведе следното. Ако медицинското свидетелство изтече, е възможно повторно преминаване на медицински преглед след излизане от карантина в партньорски центрове при благоприятни условия.

А сега да поговорим за етапите на обучение в автошколите, какво се преподава и как се случват нещата.

Обучението за шофьорска книжка в  автошкола
Scroll to top